Win een romantisch diner voor twee!

Antwoord correct op de wedstrijdvraag hieronder en maak kans op een culinair etentje in één van de deelnemende high-end restaurants t.w.v. 200 euro. Bekijk deze pagina om het juiste antwoord terug te vinden.

De wedstrijd loopt van donderdag 1 februari t.e.m woensdag 14 februari.

Vergroot je kans!

 1. Volg ons op Facebook en/of Instagram
 2. Deel onze post op jouw social media
 3. Tag Elixir d’Anvers, je favoriete restaurant én jouw ideale date

 

Veel succes!

Win een culinair etentje bij één van de volgende restaurants:

WEDSTRIJDREGLEMENT: ELIXIR D’ANVERS WEDSTRIJDEN

Algemene Voorwaarden:

 • Deelname aan de wedstrijd wordt voorbehouden aan iedere meerderjarige natuurlijke persoon, met uitzondering van de personeelsleden van Elixir d’Anvers en hun familieleden;
 • Elk persoonlijk profiel (sociale media) of natuurlijk persoon (online via website) kan slechts éénmaal deelnemen per wedstrijd. Indien er meerdere deelnames vastgesteld worden, wordt de eerste inzending als de deelname beschouwd;
 • Deelname aan de wedstrijd is gratis;
 • Iedere deelnemer kan maximaal 1 keer winnen;
 • Tegen de uitslag is geen verhaal mogelijk;
 • Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding in van dit reglement;
 • De prijs is niet overdraagbaar.

De Wedstrijdvraag:

 • Beantwoord de wedstrijdvraag zoals aangegeven in de wedstrijdcommunicatie;
 • Kies het juiste antwoord uit de verstrekte opties.

Deelnameperiode:

 • De wedstrijd loopt tot de aangegeven einddatum tot 23u59 in de wedstrijdcommunicatie;
 • Deelnemers die na deze datum antwoorden, komen niet in aanmerking.

Hoe deel te nemen:

 • Vul het formulier in met je voornaam, achternaam en e-mailadres;
 • Beantwoord de wedstrijdvraag correct.

Winnaars:

 • Winnaars worden willekeurig gekozen uit de correcte inzendingen;
 • De namen van de winnaars worden binnen 7 kalenderdagen na de wedstrijdperiode bekendgemaakt op de officiële communicatiekanalen van Elixir d’Anvers;
 • De winnaars worden binnen 7 kalenderdagen gecontacteerd door het team Communicatie. Winnaars moeten binnen een termijn van 14 kalenderdagen hun voornaam, familienaam en volledige adres waar de prijs naartoe gestuurd mag worden sturen naar info@elixirdanvers.be. Indien niet aan die voorwaarde voldaan is, verliest de winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van de organisator.

Prijsinformatie:

 • De prijzen bestaan uit zoals aangegeven in de specifieke wedstrijdcommunicatie;
 • Er is geen alternatief voor de aangeboden prijzen en ze zijn niet inwisselbaar voor contant geld.

Privacy:

 • De verstrekte persoonlijke gegevens worden gebruikt voor deze wedstrijd en kunnen worden opgenomen in de nieuwsbrief van Elixir d’Anvers;
 • Deelnemers kunnen zich op elk moment uitschrijven volgens de privacyverklaring van Elixir d’Anvers.

Aansprakelijkheid:

 • Elixir d’Anvers is niet aansprakelijk voor technische problemen die deelname beïnvloeden;
 • De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik te wijzigen, op te schorten, te verlengen, uit te stellen of in te trekken of het wedstrijdreglement te wijzigen indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

Toestemming:

 • Door deel te nemen, stemt de deelnemer in met de voorwaarden van dit reglement;
 • Eventuele geschillen worden beheerst door de wetgeving van het land waarin de wedstrijd wordt georganiseerd en voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken.

Contact:

 • Voor vragen of opmerkingen over de wedstrijd, neem contact op via info@elixirdanvers.be in de specifieke wedstrijdcommunicatie.

Disclaimer : Deze actie wordt op geen enkele manier gesponsord door, beheerd door of geassocieerd met Facebook of Instagram. Deelnemers kunnen Facebook, Instagram of de organisator op geen enkele wijze verantwoordelijk stellen voor enige schade als gevolg van hun deelname.